Regulamin


43. Grand Prix Wadowic w Szachach - 2023

Komunikat Organizacyjny

Patronat honorowy:

 • Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
 • Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Wadowice.

1/ ORGANIZATOR:

TKKF „Leskowiec-Wieża” Wadowice

2/ MIEJSCE I TERMINY:

Wadowice. os. Kopernika 10 (Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Terminy rozgrywania turniejów podane są w terminarzu.

3/ CEL TURNIEJÓW:

 • Wyłonienie mistrza Wadowic.
 • Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej okolicy. Integracja środowisk szachowych.
 • Możliwość podwyższenia kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.

4/ ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia: na stronie internetowej w ogólnopolskiej bazie turniejów programu ChessArbiter oraz w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów
 • Więcej informacji na stronie internetowej klubu
 • Facebook grupa Wieża Wadowice
 • Adam Madej tel. 602 178 906 e-mail: madadm@op.pl
 • Wszystkie turnieje mają charakter otwarty, może brać w nich udział każdy chętny.

5/ SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski, tempo gry, ilość rund podana jest w terminarzu.

6/ WPISOWE:

 • Wpisowe od turniejów klasyfikacyjnych na kategorie szachowe nr: 916, 918, 924, 931, 937 będzie pobierane na sali turniejowej przed pierwszą rundą (wysokość wpisowego podana jest w terminarzu, wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
 • Z opłaty wpisowego są zwolnieni członkowie Klubu „Wieża” Wadowice z opłaconą składką członkowską .
 • Pozostałe turnieje bez opłaty wpisowego.

7/ NAGRODY:

 • Na zakończeniu całego cyklu Grand Prix Wadowic w dniu 15.12.2023r.
 • Puchary za 1 miejsca. Nagrody rzeczowe za miejsca 2 i 3 w kategoriach seniorów i juniorów oraz w szachach szybkich i szachach błyskawicznych.

8/UWAGI:

 • W przypadku zdobycia równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników, o kolejności miejsc decydują: punktacja Buchholza, pełna punktacja Buchholza, progres, większa liczba zwycięstw (kryteria ChessArbiter).
 • Do punktacji łącznej Grand Prix zostanie zaliczanych 18 najlepszych turniejów danego zawodnika, a w przypadku równej ilości punktów w punktacji łącznej decyduję większa liczba zwycięstw, następnie większa liczba drugich miejsc itd.
 • Będzie również prowadzona osobna klasyfikacja w punktachi generalnej w kategoriach szachy błyskawiczne (11 turniejów) i szachy szybkie (12 turniejów).
 • Punktowane są miejsca: za pierwsze 15 punktów - za piętnaste 1 punkt. Dodatkowa punktacja dla juniorów rocznik 2005 i młodsi: za pierwsze 10 punktów- za dziesiąte 1 punkt.
 • Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks PZSzach.
 • Zapis posunięć w turniejach nie jest obowiązkowy. Zawodnikowi któ©y deklaruje że nie będzie prowadził zapisu lub przerwie zapisywanie posunięć odejmuje się 10% czasu do namysłu.
 • Dopuszcza się spóźnienia na rundę do spadnięcia czasu.
 • Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
 • Decyzje sędziego są ostateczne.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Prośby o faktury proszę kierować na adres e-mail: madadm@op.pl
 • W turniejach klasyfikacyjnych oraz do oceny rankingowej FIDE każdy zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) i nie posiada numeru ID CR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.
 • Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą ich opiekunowie.
 • Podczas trwania turnieju będzie czynny bufet. (bezpłatna kawa, herbata, zimne napoje).
 • Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby zawodów zgodnie z RODO, a w szczególności na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju (wraz ze sprawozdawczością), utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją turnieju. Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całości.
 • Dla turniejów o Puchar Starosty i Puchar Burmistrza będzie osobny komunikat.

Dodatkowy regulamin dotyczący turniejów rozgrywanych w internecie